Howto – handmatig extra importeren van een prijslijst naar sidebase

Normaal gesproken zorgen de geplande taken er voor dat alle prijslijsten van gekoppelde leveranciers in sidebase verschijnen.
Maar soms kan het handig zijn om even een prijslijst apart op te halen en te importeren.

Dat kan via de volgende stappen:
* ANB5Mailbot – vul in het midden het leveranciernummer in waarvan je de prijslijst wilt ophalen. -1 geeft alle leveranciers uit ANB5Config-externe communicatie. Klik daarna op de checkbox om prijslisjten op te halen. Deze zet zelf alle checkboxen linksboven uit. Wacht geduldig totdat ANB5Mailbot sluit, pas dan is het klaar.
* ANB5Import – op het middelste tabblad kan je een algemene csv prijslijst inlezen, als dat van toepassing is op deze leverancier: kies linksboven de leverancier. Kijk of het voorbeeld ergens op slaat. Gebruik ‘Importeer bestand’ om de prijslijst in te lezen. Als je naar het tabblad ruwe data kan dan is de import klaar en kan je linksonder de ‘aanpassingen uitvoeren’
* ANB5Import tabblad ‘per leverancier’. Voor alle leveranciers, maar in ieder geval voor degene met een eigen speciaal filter, kan je hier de prijslijst laten importeren met gebruik van dat eigen importfilter. Geef het juiste leveranciernummer op en druk op de knop ‘importeer prijslijst van deze leverancier’. Als je kan schakelen naar het eerste tabblad ‘Statusmeldingen’ dan is de import klaar.