ANB5Product – inregelen beheer productinformatie

Met ANB5Product – beheer productinfo kan je informatie toevoegen aan een APN. Dit gaat dan om plaatjes, korte en lange teksten en productspecificaties. Hiervoor zijn wel een aantal instellingen nodig, zowel op de website als in ANB5Config.

Deze kan je opvragen bij odilia@anb5.nl