ANB5WebConnect – webbestelling voor andere vestiging dan filiaal 0

Als een klant bij zijn bestelling aangeeft dat hij hem wil afhalen in een vestiging anders dan filiaal 0 dan moet de webbestelling aangepakt worden vanuit die vestiging.

Als de klant nieuw is: klant aanpakken ook vanuit de vestiging waar het afgehaald wordt (dan hoef je niet op de mailbot te wachten)

  • checkwebklanten
  • kies links de juiste klant
  • controleer dat rechts New_Cust geselecteerd is
  • knop <Neem internetinfo over>
  • controleer de informatie op het volgende scherm en kies Opslaan

Als de klant al bekend is dan hoef je hem natuurlijk niet nogmaals aan te pakken.

Is de klant dubbel geregistreerd los dat dan eerst op

Pak de juiste webbestelling aan met <Accepteer webbestelling>