ANB5Product – beheer productinfo

De productinformatie van een APN kan worden toegevoegd of gewijzigd met ANB5Product – beheer productinfo.

Je zoekt je product op en geeft een enter of de zoek-knop.

In het gedeelte rechts (eigen website) verschijnt nu de reeds bekende informatie. Als je toegang hebt tot de ANB5CDN krijg je nog een extra scherm linksboven met de informatie zoals die daar staat om die te kunnen overnemen.

Met de knop “Refresh nieuwe informatie” kan je de reeds aanwezige informatie naar links zetten (nieuwe info) om die te bewerken. Je kunt dit ook niet doen en de nog aanwezige informatie van het vorige product  bewerken zodat het past bij het nieuw uitgezochte artikel. Dit is met name handig voor setjes producten die sterk op elkaar lijken.

Als je klaar bent met het invullen van de nieuwe informatie dan kan je die opslaan met de knop “Opslaan nieuwe informatie”.

De knoppen “Refresh webinfo” en “Vul cache uit ANB5CDN” bieden een extra refresh optie als je langs een andere weg de informatie op de website al aangepast hebt. “Decodeer productinfo_cache” is voor backwards compatibility met oudere ANB5 websites waar de productinformatie uitsluitend in een cache werd bewaard en niet in losse tabellen.