ANB5Product – beheer productinfo

De productinformatie van een APN kan worden toegevoegd of gewijzigd met ANB5Product – beheer productinfo.

Je zoekt je product op met behulp van APN of vendorpartnumber en geeft een enter of je gebruikt de zoek-knop.

In het gedeelte rechts (eigen website) verschijnt nu de reeds bekende informatie. Als je toegang hebt tot de ANB5CDN krijg je nog een extra scherm linksboven met de informatie zoals die daar staat om die te kunnen overnemen.

Met rechtsklikken of met de knop “<=” kan je de reeds aanwezige informatie naar links zetten (nieuwe info) om die te bewerken. Je kunt er ook voor kiezen om dit niet te doen en de nog aanwezige informatie van het vorige product te bewerken zodat het past bij het nieuw uitgezochte artikel. Dit is met name handig voor setjes producten die sterk op elkaar lijken.

Als je klaar bent met het invullen van de nieuwe informatie dan kan je die opslaan met de knop “Opslaan nieuwe informatie”.

Met rechtsklikken kan je de informatie van je eigen website of van de ANB5CDN verversen als je langs een andere weg de informatie op de website al aangepast hebt. Extra handigheidje is de optie om de huidige informatie van de eigen website met rechtsklikken te kunnen opslaan naar een tekstbestand in de productmap. Dan heb je een backup als er onverhoopt toch iets fout gaat. Zie invullen productinformatie voor uitleg hiervan.