ANB5Product – beheer zoekfilters

Om het zoeken en de keuze voor klanten op de webshop te vergemakkelijken kan je voor bepaalde productgroepen zelf een set  zoekfilters maken. Bijvoorbeeld een standaardofferte met laptops of een standaardofferte met complete systemen kan daarmee zoekbaar gemaakt worden voor klanten. Dit doe je met ANB5Product en dan kiezen voor <Beheer zoekfilters>

Zoekfilter maken

kan door linksboven een naam voor het nieuwe filter op te geven en die op te slaan met de knop <Voeg zoekfilter toe>

Daaronder komt de lijst met zoekcriteria. Met rechtsklikken kan je criteria een toe voegen, wijzigen of op de gewenste weergave volgorde zetten. Het volgnr is uitsluitend voor interne referentie en kan niet gewijzigd worden. Eigenschap is de naam van het kenmerk waarop gezocht moet kunnen worden. De eenheid is een tekst die aangeeft waarin de eigenschap gemeten wordt als het een range-type is (min en max volgen uit de waarden van de producten die in het filter zitten) en blijft leeg voor een opsomming. Volgorde geeft aan welk zoekfilter bovenaan zichtbaar wordt.

Producten koppelen

de rechter helft van het scherm is voor de producten waarin gezocht moet kunnen worden. Bovenin kan een selectie van APNs toegevoegd worden waarop dit filter van toepassing gaat zijn. De knop opent een nieuw scherm om APNs te selecteren zodat ze niet één voor één toegevoegd hoeven te worden.

Voor alle geselecteerde APNs wordt een lijst met de kenmerken uit het zoekfilter aangemaakt. Deze verschijnt rechts onderin met daarin de reeds aanwezige waarden. Links van dit lijstje staat bij “nieuwe waarde” de huidige waarde van het kenmerk voor dit APN.  Bij niet-ingevulde waarden van een nieuw toegevoegd APN staat nog “invullen”. In dit laatste geval staat bij “nieuwe waarde” de informatie van het vorige bekeken APN zodat die gemakkelijk gekopieerd en aangepast kan worden. Met de knop <Opslaan product eigenschappen> worden de waarden voor deze kenmerken opgeslagen.