ANB5CRM – nieuwe klant registreren

Een nieuwe klant aanmaken doe je in het blauwe pakket – ANB5CRM. Een goed ingevuld klantensysteem betekent dat je een klant ook goed kan helpen! Probeer klanten niet dubbel te registreren, controleer of de informatie nog klopt en dan kan je je klant optimaal van dienst zijn.

  1. Altijd beginnen met zoeken, klanten zijn regelmatig vergeten dat ze ooit al eens geweest zijn
  2. Weet je zeker dat het een nieuwe klant betreft dan kan je hem aanmaken
  3. Vervolgens kan je de gegevens van de klant verder invullen

Je kiest met alt-K of de knop met het uitroepteken in de rode cirkel voor het zoeken van een klant en logt in met je naam en wachtwoord

Altijd beginnen met zoeken, klanten zijn regelmatig vergeten dat ze ooit al eens geweest zijn

Alle zoekopties staan op de linkerhelft van het scherm

Zoekopties kunnen gecombineerd worden, gebruik dat om spellingsafwijkingen te vermijden (postcode met of zonder spatie maakt niet uit zolang je alleen de cijfers gebruikt)

“enter” of de knop “Zoeken” starten het zoeken

De -1 achter postcode is voor het cijfergedeelte van het huisnummer

Als de lijst leeg blijft dan weet je zeker dat het een nieuwe klant betreft en kan je hem aanmaken

Vul eerst achternaam, postcode en huisnummer in

Klik op de knop “Toevoegen” en wacht op de melding dat de klant er is en verder ingevuld kan worden

Nu ga je op de rechterhelft van het scherm de gegevens van de klant verder invullen

Controleer of de juiste straat en plaats gevonden zijn en vul eventueel het huisnummer verder aan

Vul zo veel mogelijk overige informatie in, bijvoorbeeld telefoon en email. Mailing onbekend = niet mailen / alles = ook nieuwsbrieven / notificaties = alleen dingen uit ANB5

Met rechtsklikken in het lijstje kunnen contactpersonen worden toegevoegd: speciale contactpersonen voor ANB5 communicatie of gewone mensen. Deze zijn te voorzien van contactgroepen waar je op kan zoeken voor bijvoorbeeld emaillijsten of adreslijsten voor speciale doelgroepen

Met rechtsklikken in het lijstje daaronder kunnen bankrekeningen worden toegevoegd en eventueel ingeregeld voor automatische incasso

Het grote veld opmerking is vrije tekstruimte voor deze klant. Direct er boven zitten 3 knoppen

Vergroot opmerkingen: leest gemakkelijker als er veel in staat

Contact historie: als je de klant spreekt over iets kan je hier noteren waarover je het gehad hebt

Plaatje met een gele map in verkenner: dit opent de klantmap waarin je alle overige documenten en foto’s van deze klant kan bewaren

Rechts in het midden zit de knop “Opslaan klantgegevens” om alle ingevulde informatie op te slaan