Als je geen abonnement hebt bij de Stichting Thuiskopie moet je maandelijks opgave doen van de verschuldigde heffing. Daarbij moet je ook bewijsstukken meesturen van je assemblages, import en export. Een heel gedoe om uit te zoeken, maar gelukkig kan ANB5 je daar bij helpen! Je kan stukken geautomatiseerd bij elkaar laten zoeken voor de […]

Pinfouten Als de kascontrole netjes gedaan is dan zijn eventuele pinfouten dezelfde dag nog gevonden en opgelost. Het foute pinbedrag kan dan op dezelfde dag aan de bijbehorende factuur worden gekoppeld, zodat het pintotaal in ANB5 klopt met dat van de betaalautomaat. (-bedrag met dezelfde pinreferentie) Als de pinfout pas later aan het licht komt […]

Afboeken paar cent pinverschil Zoek in ANB5Admin een bankafschrift uit de juiste periode Ga in het middelste lijstje staan en kies met rechtsklikken voor “Nieuwe mutatie toevoegen”. Vul een herkenbare omschrijving in en zet de dag op de juiste periode Ga naar tabblad “Overig”, selecteer “pin” en de juiste datum Kies “Selecteer pintotaal”, verander handmatig […]

Dit wordt alleen ondersteunt als de ketens voor de current_user geregistreerd zijn. Ketens die voor alle gebruikers geregistreerd zijn doen niet mee. Als deze er zijn dan wordt het kassaldo van allemaal samen weergegeven bij “nu in kas” en wordt de kastelling in alle ketens genoteerd. Een eventueel kasverschil wordt opgenomen in de administratie van waaruit geteld […]

In ANB5Admin, het gele pakket, vindt de financiële administratie van de ANB5 business suite plaats. kascontrole, onmisbaar om fouten in de facturering tijdig te kunnen herstellen. Ook kunnen hier bankstortingen en geldopnames van de bank worden geregistreerd, alsmede eventuele nabetalingen op inkoopfacturen en kostenbonnen, zodat een sluitende registratie van geldstromen in het bedrijf mogelijk wordt. […]

Leverancier bij het aanmaken van kosten via het bankboekje Bij het aanmaken van kosten via het bankboekje kun je de leverancier wijzigen. Daarbij is het mij ook al eens overkomen dat ik in het lijstje de leverancier aangeklikt heb, maar heb vergeten om het hokje bij nieuwe leverancier leeg te maken. Het bankboekje vult daar […]

Omboeken van een betaling van een verkoopfactuur Het gemakkelijkst gaat dit via kas. Open daarvoor ANB5Fact (blauwe pakket). Zoek eerst de klant en factuur waarop teveel betaling staat geregistreerd (openstaand is negatief). Kies hier met rechtsklikken nabetaling en boek het openstaand af als contant betaald (negatief bedrag bij contant). Zoek daarna de klant en factuur […]

Inventariseren gaat fout als het gaat om producten die geen inkoopprijs hebben. Dan krijg je afboekingen of bijboekingen met prijs onbekend. Voorraadwijzigingen voor producten zonder inkoopprijs kan je beter doen door een inkoopfactuur te maken met het product tegen een realistische prijs en daarna het totaal-factuurbedrag daarvan op nul te zetten. Dan heeft het product […]

Ga naar het tabblad Organisatie, subtabblad Personeel Medewerker toevoegen Controleer in het blauwe pakket dat de toe te voegen medewerker bestaat in de klantenlijst. Zoek deze op met behulp van de achternaam en postcode zoekopties. Denk erom dat verschillende vormen van spelling ertoe kunnen leiden dat iemand wel in de lijst staat maar niet gevonden […]

Dit kan alleen voor facturen van het eigen filiaal! NB zorg er wel voor dat alle bankboekjes verwerkt zijn, het debiteurenoverzicht is niet beter dan de aanwezige betalingsregistraties! Open ANB5-admin (gele pakket) Open tabblad `deb/cred` Open sub-tabblad `debiteuren` voor klanten, `Handelscrediteuren` voor leveranciers of `Overige crediteuren` voor openstaande kostenbonnen Debiteuren De knop `refresh debiteurenlijst` laat […]