U krijgt een incasso-batch als 1 betaling binnen op uw bankafschrift. Er staat altijd het batchID bij (aanmaakdatum+volgnummer, yyyymmddxx). U kiest linksonder voor het type incassobatch en vervolgens overslaan. Een juiste verwerking is alleen in tweede instantie mogelijk. Als u het hele bankafschrift heeft ingelezen kiest u voor ‘Verwerken bankinformatie’. Nu kunt u op het […]

met de knop ‘Schrijf Batch‘ wordt het XML-bestand gemaakt. Dit kunt u vervolgens importeren via uw internet-bankieren. Het batch-bestand staat in de map ‘basismap\bankbatch’ en heeft als naam de aanmaakdatum gevolgd door 2 cijfers voor het volgnummer, ‘incassoyyyymmddxx.xml’. De bank zal de incassobatch inlezen en controleren. Daarna moet u hem via internetbankieren insturen en zal […]

Dit gaat met ANB5SepaBatch. Als er een incassocontract is ingesteld bij uzelf dan verschijnt de informatie hier. Zo niet dan kunt u via de knop ‘Vul contractgegevens in’ dit alsnog doen. De gekozen bank hoort bij de gebruikte IBANrekening. U kiest de gewenste soort incasso (gewoon europees of zakelijk). Daarnaast moeten eerste incasso’s (de eerste […]

U stuurt uw klant een machtigingsformulier voor incasso. Als u dat retour ontvangt kunt u de informatie invullen in ANB5Fact (blauw) bij de klantinformatie. In het gedeelte rechts op het klantenformulier staat een lijstje met bankrekeningnummers van uw klant. U kunt er eentje toevoegen als de incasso van een nieuw rekeningnummer moet gaan of de […]

In de map afsluiting (te vinden via ANB5Config-ANBUtil-Website-webrootlocal of afsluitpad) zijn alle financiele cijfers bij elkaar te vinden. Ook staan hier een aantal lijstjes met controlepunten.Sommige dingen zijn dynamisch, deze staan in de hoofdmap afsluiting, andere zaken zijn meer statisch en bevinden zich in de submap balansen of in de submap van het bijbehorende jaartal. […]

Specificatie voor de post “nog te betalen btw” is een samengesteld iets, te vinden op 2 lokale php-paginas: aangifte omzetbelasting – voor jaartal voor heel jaar deze geeft je de btw die je moet afdragen over je verkoop, de voorbelasting in je inkoop en de voorbelasting in je uitgaven. Dat verschil is het te betalen […]

Postnr Postnaam Omschrijving W&V of balans 10001 verkoopex verkoop ex btw W&V 10002 verkoopzonderfactuur verkoop zonder factuur W&V, moet 0 zijn 10003 inkoopex inkoop ex btw W&V 10004 inkoopgeschatex geschatte inkoop ex btw (bedrag=-1) W&V 10005 mutatieinkoopex mutatie inkoop ex btw na 31 dec W&V 10006 mutatieinkooprma mutatie inkoopRMA ex btw na 31 dec W&V […]

Begin december Controleer of er nog zaken zijn die opgelost moeten worden voor het einde van het jaar, zoals naleveringen die reeds gefactureerd zijn, vooruitbetalingen ed. Al het handwerk dat voorkomen kan worden is fijn. Hiervoor zijn verschillende lijsten in de map webrootafsluiting, in zowel *.csv als *.htm formaat. Zie ook de informatie over “structuur […]

Dit kan alleen voor facturen van het eigen filiaal! NB zorg er wel voor dat alle bankboekjes verwerkt zijn, het overzicht is niet beter dan de aanwezige betalingsregistraties! Zoeken betaalregistratie op nummer in ANB5Admin (gele pakket) Open tabblad `deb/cred`,/li> Open sub-tabblad `debiteuren` voor klanten, `Handelscrediteuren` voor leveranciers of `Overige crediteuren` voor openstaande kostenbonnen Links onderin […]

De aanschaf wordt eerst gewoon volledig en met de bijbehorende BTW geboekt als kostenpost op een winst-en verliesrekening uitgavenpost. Dat zorgt er voor dat de BTW ook als voorbelasting verrekend wordt. Daarna wordt het gedeelte dat ge-investeerd wordt omgeboekt. Dit omboeken gaat zonder btw! Meestal wordt niet de gehele aanschafwaarde ge-investeerd, omdat een gedeelte al […]