Structuur in uw bedrijf – PHP

De PHP-paginas geven veel extra inzicht in het bedrijf. Behalve bij het opzoeken van allerlei zaken helpen ze ook om grip te houden op uw bedrijf. De lijst met rapportages is heel uitgebreid en wordt voortdurend aangepast aan de nieuwste wensen: van alle gebruikers!

Hoofdgroepen hierin zijn:
Klantinformatie: adreslijsten, debiteuren, abonnementen
Productinformatie: eigenschappen per artikel, prijsstelling, voorraadposities
Verkoop: facturen, omzet statistieken en marges per merk, groep of product apart voor zelf te kiezen tijdvakken
Inkoop: leveranciers, automatische koppelingen, inkoopcijfers
Financieel: real-time jaarrekening, kostenoverzicht, aangifte omzetbelasting
Uitgebreide zoekmogelijkheden: allerlei informatie kan gemakkelijk opgezocht worden. Denk daarvoor niet alleen aan het zoeken van een klant, (inkoop)factuur of kostenbonnetje. Veel belangrijker zijn de mogelijkheden om specifieke serienummers te traceren, te kunnen zoeken in het uitgebreide logboeksysteem en om financiele transacties te kunnen volgen door  de gehele boekhouding.
Controles: hiervoor zijn vele overzichten om te zorgen dat alle bedrijfscijfers zuiver en betrouwbaar zijn. Hier zitten bijvoorbeeld waarschuwingen bij als klanten niet goed ingedeeld zijn, er ongefactureerde leveringen zijn, goederen een negatieve voorraad of ongeldige verkoopprijs hebben, er veel kasverschillen worden doorgeboekt, spullen onder de prijs verkocht worden of bankafschriften niet volledig afgesloten zijn.