Een heel simpele vraag, maar hoe bepaal je dat eigenlijk? In principe zijn er twee verschillende manieren om te bepalen hoeveel iets moet kosten: cost-based of value-based. Cost-based houdt in dat je berekent hoeveel kosten je moet maken om een bepaald artikel of een bepaalde dienst te kunnen leveren. Dat gaat over de ‘grondstoffen’, maar […]

Elke dag wordt de verkoop gecontroleerd door het doen van de kascontrole en pincontrole. Het resultaat wordt altijd doorgeboekt, als alles goed gaat is er natuurlijk geen verschil. Als er wel een kasverschil of pinverschil is dan duidt dat op gemaakte boekfouten: – Er is wel iets verkocht maar geen factuur gemaakt – Er is […]

Voor een goed inzicht in de bedrijfsvoering van een handelsbedrijf zijn zowel logistiek (de goederenstromen) als de geldstromen van essentieel belang. ANB5 heeft deze allemaal geïntegreerd in één enkele database en biedt dus continue inzicht in beide. Door de vergaande integratie wordt geen dubbel werk gedaan en kunnen beide onderdelen elkaar controleren op fouten. Een […]

Waarom bewaart u zoveel stukken op papier? Vroeger om overzicht te houden, nu vooral als bewaarplicht. Digitale informatie is immers veel beter doorzoekbaar, gemakkelijker te backuppen en sneller door te sturen naar belanghebbenden dan papier. Verder heeft digitale informatie geen kosten voor papier en toner en is de opslag stukken simpeler en goedkoper. Helemaal afschaffen […]

Wij roepen al jaren dat accountants zich niet bezig moeten houden met het opstellen van jaarcijfers. Ik krijg nu steun uit onverwachte hoek. De banken gaan de noodzaak voor accountants-briefpapier afschaffen. Het lijkt mij een goede zaak dat accountants zich eens herbezinnen op hun rol en op de vergoedingen die daarbij horen. De ondernemer is […]

De ANB5 business suite bestaat uit een groep nauw gekoppelde programma’s voor het complete beheer van uw bedrijfsinformatie. Elk programma heeft zijn eigen specifieke functie, allemaal gebruiken ze dezelfde centrale database. Daarbij zorgt de onderlinge koppeling van de programma’s vanuit de verkoop aan klanten voor een gelijktijdig automatisch voorraadbeheer en regelt het de bijbehorende financiële […]

ANB5 bestaat uit een heleboel samenwerkende onderdelen. Juist de combinatie van specifieke weergave met een centraal beheer van de gegevens erin, maakt ANB5 tot een zeer krachtig instrument. ANB5Fact Dit is de basis van uw bedrijf, de frontoffice. Hierin staat alle informatie voor uw klant, met zijn eigen klantspecifieke prijs zodat meekijken geen belemmering is. […]

De PHP-paginas geven veel extra inzicht in het bedrijf. Behalve bij het opzoeken van allerlei zaken helpen ze ook om grip te houden op uw bedrijf. De lijst met rapportages is heel uitgebreid en wordt voortdurend aangepast aan de nieuwste wensen: van alle gebruikers! Hoofdgroepen hierin zijn: Klantinformatie: adreslijsten, debiteuren, abonnementen Productinformatie: eigenschappen per artikel, […]

Basisprijs Als er voorraad is van een product dan geldt de laatste inkoopprijs als basisprijs Als er geen voorraad is van een product dan geldt de meest recente backorder-prijs als basisprijs. Is de omvang van de backorder niet groot genoeg om alle bestellingen te kunnen uitleveren, dan rekent het systeem dat alsof er geen backorder […]

Binnen ANB5 zijn erg veel verschillende mogelijkheden om inzicht te krijgen in cijfers en statistiek. Met name de lokale PHP-pagina’s zijn hierin erg flexibel en gemakkelijk aanpasbaar / uitbreidbaar. Heel inzichtelijk is de real-time jaarrekening op de PHP-pagina`s. Nooit meer wachten op de boekhouder, maar altijd zelf een actueel inzicht in uw bedrijfsprestaties. Aarzel nooit […]