Bedrijfsvoering met ANB5 = logistiek en geldstromen

Voor een goed inzicht in de bedrijfsvoering van een handelsbedrijf zijn zowel logistiek (de goederenstromen) als de geldstromen van essentieel belang. ANB5 heeft deze allemaal geïntegreerd in één enkele database en biedt dus continue inzicht in beide. Door de vergaande integratie wordt geen dubbel werk gedaan en kunnen beide onderdelen elkaar controleren op fouten.

Een paar basisprocessen zijn apart te onderscheiden, maar omdat het een geïntegreerd systeem is zit er overlap tussen de processen. Ze gebruiken immers allemaal dezelfde producten, maar gaan er verschillend mee om. De hoofdgroepen hebben in ANB5 elk hun eigen applicatie gekregen:
* Klantcontact – alles wat u met een klant te maken heeft wordt vastgelegd in ANB5CRM, het blauwe pakket wat de frontoffice omvat. Dit omvat natuurlijk klantgegevens maar ook de complete historie van offertes, bestellingen, facturen, garantieaanspraken en overige vragen.
* Werkoverzicht – de werklijst met alles wat voor klanten gedaan moet worden is overzichtelijk in ANB5Backoffice, het rode pakket.
* Inkoop en RMA – ook dit overzicht is beschikbaar in ANB5Backoffice
* Boekhouding – alle financiële documenten en transacties worden geregistreerd in ANB5Admin, het gele pakket. Hierin zitten de inkoopfacturen (horend bij handelsgoederen), kostenbonnen (uitgaven die niet direct betrekking hebben op handelsgoederen) en kas- en bank-gegevens.
* Webshop – koppeling naar de website / webshop gaat met ANB5Webconnect.
Daarnaast zijn er ondersteunende tools voor overige taken die deel uitmaken van ANB5.